Mgr. Petra Urbanová

Psychoanalytický terapeut

S psychoanalýzou jsem se setkala poprvé v roce 1990 v době studia na gymnáziu. Stala se pro mě životní filosofií, způsobem řešení konfliktů, problémů.

Soukromou praxi jsem otevřela v lednu 2008. Od té doby prošlo terapií přes 80 klientů, dalších téměř 100 přišlo alespoň jednou probrat své problémy, starosti. Pro své klienty tu jsem 24 hodin denně, 365 dní v roce, pouze na Štědrý večer, mezi 17 a 19 hodinou mám vypnuté zvonění.

Se svými klienty se individuálně scházím v terapeutické pracovně dle volby jednou či dvakrát týdně, sezení trvá 50-60minut. Nechávám na volbě klienta, zda si sedne do křesla, nebo leží na sofa.

Ke konzultaci není třeba doporuční od lékaře, terapii lze na přání klienta vést zcela anonymně.

Psychoterapie není hrazena ze zdravotního pojištění, hradí ji klient po sezení, nebo na účet. Moje pracovní doba se řídí potřebami klientů, nicméně po 20hodině si účtuji dvojnásobek základní ceny u sezení i telefonátů.Totéž platí o víkendech a svátcích, pro sezení i telefonické konzultace. V případě, že se na domluvené sezení nemůžete dostavit, je třeba se omluvit 24 hodin dopředu. Poté hradí klient 50% z ceny sezení.

Kontakt:
E-mail: urbanova.petra.cz@seznam.cz
Telefon: +420 603 316 290

adresa: Šafaříkova 276 Mladá Boleslav 29301 (budova bývalého pivovaru za restaurací Rozvoj, 1.patro dveře č.7)

IČ:7448223

 

Pro koho je terapie

Terapie je pro každého. Všichni procházíme v průběhu života situacemi, jako jsou deprese, úzkosti, panické stavy. Terapie je vhodnou součástí léčby závažných psychických poruch, jako je bipolární porucha, emocionálně nestabilní porucha osobnosti a další nespecifické poruchy osobnosti. Častou příčinou jsou také somatizace a psychosomatické problémy.

Individuální terapie

Individuální sezení trvá 50-60 minut,  klient sedí v křesle, nebo leží na sofa. Terapie je intenzivní psychickou zátěží, je dlouhodobá, ideální doba trvání jsou 2 roky s intenzitou sezení 2x týdně. Klient si zvolí dle svých možností a možností terapeuta den i čas terapie tak, aby si ji mohl zakomponovat do svého časového harmonogramu.  Tato forma terapie je vhodná pro klienty se snahou zásadním způsobem změnit a posunout svůj život.Individuální sese stojí 600Kč.

Skupinová terapie

Skupinu tvoří 3-5 klientů, kteří preferují přístup více dynamický. Skupinu může tvořit i pracovní tým. Skupinové sezení moderuje teraput, někdy i co-terapeut, trvá 90-120 minut. Skupinová sezení jsou situována do podvečerních a večerních hodin, nejdříve v 18 hodin, klienti se setkávají jednou týdně. Skupina se otvírá každý rok v březnu a v září, trvá 15 týdnů. Jedno sezení stojí každého člena skupiny 200Kč.

Párová terapie

Párové sezení je vhodnépro řešení partnerských a manželských problémů, sezení trvá 90 minut. Vždy trvám na účasti obou partnerů. Partnerská sezení nelze kombivat s individuální terapií. Partnerské sezení stojí 1000Kč.

Poradenství

Poradenství trvá 50 až 60 minut, sezení s klientem je jednou týdně. Poradenství je vhodné pro klienty, kteří z časových či jiných důvodů nemohou vstoupit do terapie. V rámci poradenství je16 sezení, cena jednoho sezení je 400Kč.


Reference od klientů: 

© Copyright Psychoterapie