Mgr. Petra Urbanová

Psychoanalytický terapeut

Psychoanalytická psychoterapie se rozvíjí od 70 let minulého století, vychází z klasické psychoanalýzy Sigmunda Freuda. Má stejné základy, stejnou terapeutickou metodu.

Se svými klienty se individuálně scházím v terapeutické pracovně jednou či dvakrát týdně. Klientům mohu vyjít vstříc i v možnostech komunikace, tedy Skype či telefon.

Ke konzultaci není třeba doporuční od lékaře, terapii lze na přání klienta vést zcela anonymně.

Psychoterapie není hrazena ze zdravotního pojištění, hradí ji klient po sezení, nebo na účet.

Kontakt:
E-mail: urbanova.petra.cz@seznam.cz
Telefon: +420 603 316 290

adresa: Šafaříkova 276, Mladá Boleslav


O mě

Pocházím z Kroměříže, ve čtvrtém ročníku na gymnáziu jsem se začala zajímat o psychoanalýzu a psychoanalytickou psychoterapii.  Věděla jsem, že to bude moje cesta.

1992-1997 UP Olomouc, sociologie-andragogika

2004-2009  výcvik v Psychoanalytické psychoterapii IAPSA

Terapeutickou praxi v Mladé Boleslavi jsem otevřela v lednu 2008. Od té doby prošlo mou praxí víc jak 160 klientů.

Individuální terapie

Individuální sezení trvá 50-60 minut. V jejím průběhu řeším s klienty úzkostné, depresivní či panické stavy a ataky, poruchy osobnosti, problémy se závislostí. Časově se snažím klientům vyjít vstříc tak, aby terapie přirozeně zapadla do jejich časové programu.

Skupinová terapie

Skupinu tvoří 3-5 klientů, kteří preferují přístup více dynamický. Skupinu může tvořit i pracovní tým. Skupinové sezení moderuje teraput, někdy i co-terapeut, trvá 90-120 minut. Skupinová sezení jsou situována do podvečerních a večerních hodin.

Párová terapie

Párové sezení je vhodnépro řešení partnerských a manželských problémů, sezení trvá 90 minut. Vždy trvám na účasti obou partnerů.

Reference

Prostor pro hodnocení mých klientů:


Ceník

Individuální terapie                600Kč

Skupinová terapie                   200Kč za osobu

Párová terapie                          1000Kč

 

© Copyright Psychoterapie