Otevírám novou skupinu  2020-2021. První setkání 6.10.2020 v 19 hodin, skupinové sezení trvá 90 minut, věková struktura 18-50let, přihlášky via email. 

Mgr. Petra Urbanová

Jmenuji se Petra Urbanová a jsem psychoanalytický konzultant - terapeut.

S psychoanalýzou jsem se setkala poprvé v roce 1990 v době studia na gymnáziu v Kroměříži.  Sigmund Freud mě svými teoriemi zaujal a byla z něj láska na první pohled.

Psychoanalýza  se pro mně stala životní filosofií, způsobem řešení konfliktů, problémů a zdrojem  sebepoznání, které určilo moji profesní dráhu.

Svou soukromou praxi jsem otevřela v lednu 2008 po sebezkušenosním výcviku v IAPSA Praha. Od té doby prošly poradenstvím desítky klientů a mnoho dalších  přišlo na jednorázová poradenství probrat své problémy a starosti, kdykoliv jen bylo potřeba.

V poslední době se součástí mých konzultací stal koučink. Ne vždy potřebují klienti vyřešit své patologie, pro některé je důležitější posun vpřed. K tomu slouží koučování, u mě na psychoanalytickém základě.

Pro své klienty tu jsem 24 hodin denně, 365 dní v roce,  což je V.I.P přístup, na kterém si velmi zakládám a je mými klienty vždy velmi pozitivně přijímán.

( Pouze na Štědrý večer, mezi 17 a 19 hodinou mám vypnuté zvonění)

S mými klienty se individuálně scházím v terapeutické pracovně, dle volby jednou či dvakrát týdně. Intenzita našich setkání je založena na volbě typu poradenství. Jedna sese trvá 50-60minut. Nechávám zcela na volbě klienta, zda sedí v křesle, nebo leží na sofa a hovoří  se mou, aniž by se byl nucen vzdát pohodlí, jež je mu příjemnější.

Ke konzultaci není třeba doporučení od lékaře a terapii lze na přání klienta vést zcela anonymně. Poradenství není hrazeno ze zdravotního pojištění, ale hradí ji klient sám přímou platbou nebo platbou na účet.

Moje pracovní doba se řídí potřebami klientů, nicméně po 20 hodině si účtuji dvojnásobek základní ceny u sezení i telefonátů. Dvojnásobek základní ceny platí též o víkendech a svátcích, pro sezení i telefonické konzultace. V případě, že se na domluvené sezení nemůžete dostavit, je třeba se omluvit 24 hodin dopředu.  Při pozdní omluvě hradí klient  50% z ceny sezení. Vážím si tím jak mého, tak především vašeho času.

Konzultace probíhají v mém rodném jazyce češtině, mohu nabídnout konzultace i v ruštině a angličtině.

Kontakt:
E-mail: urbanova.petra.cz@seznam.cz
Telefon: +420 603 316 290

adresa: Šafaříkova 276 Mladá Boleslav 29301 (budova bývalého pivovaru za restaurací Rozvoj, 1.patro dveře č.7)

IČ:7448223

 

Pro koho je vhodné psychoanalytické poradenství - terapie

Obecně lze říci, že psychoanalytické poradenství - terapie, je pro každého. Všichni procházíme v průběhu života situacemi, které nám způsobují psychické potíže jako jsou deprese, úzkosti, panické stavy. Psychoanalýza je vhodnou součástí léčby závažných psychických poruch, jako je bipolární porucha, emocionálně nestabilní porucha osobnosti a další nespecifické poruchy. Psychoanalýza úspěšně pomáhá lidem, kteří byli označeni jako neurotici, což je však velmi zjednodušená ,,nálepka" pro tak komplexní bytost, jakou člověk je. Častou příčinou potíží klientů jsou také somatizace a psychosomatické problémy.

Psychoanalytické poradenství  je  doporučováno i v případech poruch příjmu potravy.

Svých klientů si velmi vážím za touhu a snahu změnit svůj život, vážím si toho, že si pro tuto změnu jako průvodce vybrali právě mě.

Pro koho není poradenství vhodné:

Terapie není vhodná pro ty, kteří  práci na sobě nehodlají brát vážně. Je zde nutné brát v úvahu, že se jedná o  hlubinné poradenství, vyžadující čas, absolutní přesvědčení  a touhu po změně,  neboť ideální a nejintenzivnější verze mé práce s klientem trvá nejméně 250 hodin.

Chuť po změně svého života a investice času do práce na sobě je základním předpokladem pro naši úspěšnou spolupráci.

Pokud však toto klient není schopen opakovaně dodržovat, škodí tím sobě i celému terapeutickému procesu a naše spolupráce končí.

Terapie není z profesionálních důvodů vhodná pro rodiny, tedy rodiče se zletilý dítětem.


individuální terapie

IIndividuální sese trvá 50-60 minut, kdy klient sedí v křesle, nebo leží na sofa.  Psychoanalytické poradenství je intenzivní psychickou zátěží. Je to dlouhodobá hlubinná analýza, práce se sny, zpracování minulých zátěží a traumat. Psychoanalytické poradenství zahrnuje minimálně 250 hodin intenzivní analýzy s frekvencí setkávání 2x týdně. Klient si zvolí dle svých možností a možností terapeuta den i čas sese tak, aby si ji mohl zakomponovat do svého časového harmonogramu. Tato forma poradenství je vhodná pro klienty se snahou se zásadním způsobem změnit a posunout svůj život vpřed šťastnějším směrem.

Individuální sese stojí 600Kč. Individuální sese trvá 50-60 minut, kdy klient sedí v křesle, nebo leží na sofa.

Po celou dobu sese lze využít lehké občerstvení ve formě vody, kávy nebo čaje.

čaje.sychoanalytické poradenství je intenzivní psychickou zátěží. Je to dlouhodobá  hlubinná analýza, práce se sny, zpracování minulých zá

 Tato forma poradenství je vhodná pro klienty se snahou se zásadním způsobem změnit a posunout svůj život vpřed šťastnějším směrem

 Individuální sese stojí 600

Skupinové poradenství - skupinová terapie

Skupinu psychoanalytického poradenství tvoří obykle 3-5 klientů, kteří preferují více dynamický přístup.

Skupinové poradenství tak může tvořit například i pracovní tým.Významný posun pro podnikání a efektivnější spolupráci je zde tak zcela zásadní.Pracovní týmy zde mají příležitost ke  stmelení celého týmu a k získání návyku fungovat v týmové dynamice, řešit konfliktní situace  a vytvoření správné týmové komunikace . 

Psychoanalytické  skupinové poradenství umožní  vaší firmě, aby vedení a tým hovořili stejným jazykem. Neboť jedině tak se mohou vždy domluvit.Jedná se zde tedy o intenzivní typ supervize a  poradenského teambuildingu. Časová  dotace u skupiny se řídí počtem členů skupiny. Orientační čas každé sese: od 90 do 180 minut. Skupinové sezení moderuje psychoanalytik, někdy i koterapeut. Sezení skupiny jsou situována do podvečerních a večerních hodin. Nejdříve však od 18.hodiny. Klienti se na těchto unikátních sesích setkávají jednou týdně. Skupina se otvírá každý rok v březnu a v září, vždy po sestavení  klientů, kteří hodlají vytrvat v této specifické formě sebepoznání.

Skupiny trvají 15 týdnůJedno sezení stojí každého člena skupiny  250Kč.

Párové poradenství - párová terapie

Párové sezení je vhodnépro řešení partnerských a manželských problémů, sezení trvá 90 minut. Vždy trvám na účasti obou partnerů. Partnerská sezení nelze kombivat s individuální terapií. Partnerské sezení stojí 1200Kč.

Konzultace

Konzultace trvá 50 až 60 minut s frekvencí jednou týdně. Konzultace je vhodná pro klienty, kteří z časových či jiných důvodů nemohou, nebo nechtějí vstoupit do inzenzivní terapie. Konzultací je 12, nutná platba předem na účet. Všech 12 konzultací je třeba vyčerpat do 4 měsíců od platby. Konzultace stojí 400Kč. Chápu, že někdy je náročné udělat si v každý týden čas na konzultaci, proto máte čas čtyři měsíce, tedy 16 týdnů na 12 konzultací.


krizová

LINKA

Hovor/sms

S psychologickou poradnou s telefonickými konzultacemi spolupracuji zde: https://www.vitavera.cz/?stranka=2

Jsem velmi ráda,  že mohu spolupracovat s celonárodní krizovou linkou. Umožňuje zcela anonymně v případě naléhavé potřeby pomoci, kdykoliv zavolat nebo napsat sms.  Prostřednictvím krizové linky často poznávám nové klienty.Vaše terapeutka:

Mgr. Petra Urbanová, 46 let

Vzdělání:

Gymnázium Kroměříž 1987-1991

Univerzita Palackého, Filosofická fakulta 1992-1997, obory sociologie a andragigika

Sebezkušenostní výcvik IAPSA 2003-2008

Výcvik v preterapii Quip 2018

Poradenství lze vést i přes Skype nebo formou videohovoru v mateřském českém jazyce, ruském a anglickém.

 

© Copyright Psychoterapie