Mgr. Petra Urbanová

Jmenuji se Petra Urbanová a jsem psychoanalytický poradce.

S psychoanalýzou jsem se setkala poprvé v roce 1990 v době studia na gymnáziu v Kroměříži.  Sigmund Freud mě svými teoriemi zaujal a byla z něj láska na první pohled.

Psychoanalýza  se pro mně stala životní filosofií, způsobem řešení konfliktů, problémů a zdrojem  sebepoznání, které určilo moji profesní dráhu.

Svou soukromou praxi jsem otevřela v lednu 2008 po sebezkušenosním výcviku v IAPSA Praha. Od té doby prošly poradenstvím desítky klientů a mnoho dalších  přišlo na jednorázová poradenství probrat své problémy a starosti, kdykoliv jen bylo potřeba.

Pro své klienty tu jsem 24 hodin denně, 365 dní v roce,  což je V.I.P přístup, na kterém si velmi zakládám a je mými klienty vždy velmi pozitivně přijímán.

( Pouze na Štědrý večer, mezi 17 a 19 hodinou mám vypnuté zvonění.)

S mými klienty se individuálně scházím v terapeutické pracovně, dle volby jednou či dvakrát týdně.Intenzita našich setkání je založena na volbě typu poradenství. Jedna sese trvá 50-60minut. Nechávám zcela na volbě klienta, zda sedí v křesle, nebo leží na sofa a hovoří  se mou, aniž by se byl nucen vzdát pohodlí, jež je mu příjemnější.

Ke konzultaci není třeba doporučení od lékaře a terapii lze na přání klienta vést zcela anonymně. Poradenství není hrazeno ze zdravotního pojištění, ale hradí ji klient sám přímou platbou nebo platbou na účet.

Moje pracovní doba se řídí potřebami klientů, nicméně po 20.hodině si účtuji dvojnásobek základní ceny u sezení i telefonátů. Vy si však můžete být jisti, že tato investice je investicí do jistoty pomoci v jakékoliv denní i noční hodině. Dvojnásobek základní ceny platí též o víkendech a svátcích, pro sezení i telefonické konzultace. V případě, že se na domluvené sezení nemůžete dostavit, je třeba se omluvit 24 hodin dopředu.  Při pozdní omluvě hradí klient  50% z ceny sezení. Vážím si tím jak mého, tak především vašeho času.

Kontakt:
E-mail: urbanova.petra.cz@seznam.cz
Telefon: +420 603 316 290

adresa: Šafaříkova 276 Mladá Boleslav 29301 (budova bývalého pivovaru za restaurací Rozvoj, 1.patro dveře č.7)

IČ:7448223

 

Pro koho je vhodné psychoanalytické poradenství

Obecně lze říci, že mé poradenství je pro každého. Všichni procházíme v průběhu života situacemi, které nám způsobují zásadní psychické potíže jako jsou deprese, úzkosti, panické stavy. Psychoanalýza je vhodnou součástí léčby závažných psychických poruch, jako je bipolární porucha, emocionálně nestabilní porucha osobnosti a další nespecifické poruchy. Psychoanalýza úspěšně pomáhá lidem, kteří byli označeni jako neurotici, což je však velmi zjednodušená ,,nálepka" pro tak komplexní bytost , jakou člověk je. Častou příčinou potíží klientů jsou také somatizace a psychosomatické problémy.

Psychoanalytické poradenství  je  doporučováno i v případech poruch příjmu potravy.

Svých klientů si velmi vážím, obdivuji jejich touhu a snahu změnit svůj život a vážím si toho, že si pro tuto změnu jako průvodce vybrali právě mě.

Individuální sese

IIndividuální sese trvá 50-60 minut, kdy klient sedí v křesle, nebo leží na sofa. Po celou dobu terapie lze využít lehké občerstvení ve formě vody, kávy nebo čaje. Psychoanalytické poradenství je intenzivní psychickou zátěží. Je to dlouhodobá hlubinná analýza, práce se sny, zpracování minulých zátěží a traumat. Psychoanalytické poradenství zahrnuje minimálně 250 hodin intenzivní analýzy s frekvencí setkávání 2x týdně. Klient si zvolí dle svých možností a možností terapeuta den i čas sese tak, aby si ji mohl zakomponovat do svého časového harmonogramu. Tato forma poradenství je vhodná pro klienty se snahou se zásadním způsobem změnit a posunout svůj život vpřed šťastnějším směrem Individuální sese stojí 600Kč. Individuální sese trvá 50-60 minut, kdy klient sedí v křesle, nebo leží na sofa.

čaje.sychoanalytické poradenství je intenzivní psychickou zátěží. Je to dlouhodobá  hlubinná analýza, práce se sny, zpracování minulých zá

 Tato forma poradenství je vhodná pro klienty se snahou se zásadním způsobem změnit a posunout svůj život vpřed šťastnějším směrem

 Individuální sese stojí 600Kč.

 

Skupinová sezení

Skupinu tvoří 3-5 klientů, kteří preferují přístup více dynamický. Skupinu může tvořit i pracovní tým. Skupinové sezení moderuje teraput, někdy i co-terapeut, trvá 90-120 minut. Skupinová sezení jsou situována do podvečerních a večerních hodin, nejdříve v 18 hodin, klienti se setkávají jednou týdně. Skupina se otvírá každý rok v březnu a v září, trvá 15 týdnů. Jedno sezení stojí každého člena skupiny 200Kč.

Párové poradenství

Párové sezení je vhodnépro řešení partnerských a manželských problémů, sezení trvá 90 minut. Vždy trvám na účasti obou partnerů. Partnerská sezení nelze kombivat s individuální terapií. Partnerské sezení stojí 1000Kč.

Konzultace

Konzultace trvá 50 až 60 minut s frekvencí jednou týdně. Konzultace je vhodná pro klienty, kteří z časových či jiných důvodů nemohou vstoupit do poradenství. Konzultací je 12, nutná platba alespoň poloviny předem na účet. 12 konzultací je třeba vyčerpat do 5 měsíců od platby. Konzultace stojí 400Kč.


Pro koho není pradenství vhodné:

Psychoanalýza bohužel není vhodná pro ty, kteří  práci na sobě nehodlají brát vážně. Je zde nutné brát v úvahu, že se jedná o  hlubinné poradenství, vyžadující čas, absolutní přesvědčení  a touhu po změně,  neboť ideální a nejintenzivnější verze mé práce s klientem trvá nejméně 250 hodin.

Chuť po změně svého života a investice času do práce na sobě je tedy základním předpokladem pro naši úspěšnou spolupráci.

Tím, že si klient vše hradí sám, úspěšně motivuje sám sebe k práci na sobě a k včasným příchodům na každou sesi.

Pokud však toto klient není schopen opakovaně dodržovat, škodí tím sobě i celému léčebnému procesu a naše spolupráce končí.  

© Copyright Psychoterapie