Mgr. Petra Urbanová

Psychoanalytický terapeut

Psychoanalytická psychoterapie se rozvíjí od 70 let minulého století, vychází z klasické psychoanalýzy Sigmunda Freuda. Má stejné základy, stejnou terapeutickou metodu. Psychoanalýza není všelék, ale dokáže nasměrovat, ukázat cestu.

Se svými klienty se scházím v terapeutické pracovně jednou či dvakrát týdně, dle časových možností klienta.  Klientům mohu vyjít vstříc i v možnostech komunikace, tedy Skype či telefon, pokud nemohou přijít osobně.

Ke konzultaci není třeba doporuční od lékaře, terapii lze na přání klienta vést zcela anonymně.

Psychoterapie není hrazena ze zdravotního pojištění.

Kontakt:
E-mail: urbanova.petra.cz@seznam.cz
Telefon: +420 603 316 290

adresa: Šafaříkova 276, Mladá Boleslav - vchod za restaurací Rozvoj


O mě

Pocházím z Kroměříže, vystudovala jsem sociologii a andragogiku na UP v Olomouci, ale mou láskou je od 17ti let psychoanalýza. Sebezkušenostním výcvikem jsem prošla v Opočně pod vedením Doc. PhDr.Jiřího Kocourka,Dr.

Terapeutickou praxi v Mladé Boleslavi jsem otevřela v lednu 2008.

Individuální terapie

Individuální sezení trvá 50-60 minut. V jejím průběhu řeším s klienty úzkostné, depresivní či panické stavy a ataky, poruchy osobnosti, problémy se závislostí. Časově se snažím klientům vyjít vstříc tak, aby terapie přirozeně zapadla do jejich časové programu.

Skupinová terapie

Skupinu tvoří 5-8 klientů, kteří řeší podobný typ problému, preferují přístup více dynamický podle teorie víc hlav víc ví. Skupinu může tvořit i pracovní tým. Skupinové sezení provází teraput, někdy i co-terapeut, trvá 90-120 minut. Skupinová sezení jsou situována do podvečerních a večerních hodin.

Párová terapie

Tento typ terapie je vhodný pro řešení partnerských a manželských problémů, sezení trvá 90 minut. Vždy trvám na účasti obou partnerů.

Reference

Prostor pro hodnocení mých klientů:


Ceník

Individuální terapie                600Kč

Skupinová terapie                   200Kč za osobu

Párová terapie                          1000Kč

 

© Copyright Psychoterapie