Koučink a koučování

 

Koučování (koučink) je proces, který podporuje hledání individuálních řešení a rozvoj člověka v jím zvolené oblasti.

Kouč není trenér ani poradce, ale životní motivátor, který hledá řešení společně s klientem. Termín pochází z anglického slovesa coach (trénovat, vést).

Pochopení podstaty rozdílu mezi koučováním a psychoterapií lze popsat asi takto : v terapii hledám patologie, řeším s klientem to, co klient vnímá jako špatné. Koučink podporuje to, co je v klientovi dobré. Nezaobírá se patologií, ale kladnými stránkami klientovi osobnosti a tím,  jak je posílit.

 

© Copyright Psychoanalytické poradenství